top of page

Integritetspolicy

Introduktion

Studio Tabo värnar om din integritet. Vi vill därför informera dig om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.

 

Samtycke av användandet av cookies i enlighet med denna policy första gången du besöker vår hemsida tillåter oss att använda cookies varje gång du besöker vår hemsida.

Hur vi samlar in personuppgifter

Följande typer av personuppgifter kan samlas in, lagras och användas:

 

 1. Information om din dator inklusive IP-adress, geografisk plats, webbläsare och operativsystem.

 2. Information om ditt besök och användandet av denna webbsida inklusive längd på besök, antal sidvisningar och rörelsemönstret på webbsidan.

 3. Information som är genererad under användandet av webbsidan inklusive när, hur ofta och under vilka omständigheter du använder den.

 4. Information du lämnar vid köp av produkt såsom namn, adress, e-post och kreditkortsuppgifter.

 5. Annan information du skickar till oss. 

Hur vi använder personuppgifter

Personuppgifter som tillhandahålls genom vår webbsida kommer att användas för syften som anges i denna policy eller på relevanta sidor på webbplatsen. Vi kan komma att använda dina personuppgifter för följande:

 

 1. Administrera vår webbsida och vårt företag. 

 2. Anpassa vår webbsida för dig.

 3. Möjliggöra din användning av de tjänster som finns tillgängliga på vår webbsida.

 4. Skicka varor du köpt via vår webbsida. 

 5. Skicka kontoutdrag, fakturor och betalningspåminnelser till dig och samla in betalningar från dig.

 6. Skicka e-postmeddelanden som du specifikt har begärt.

 7. Skicka nyhetsbrev via e-post om du har registrerat dig för det (du kan avsluta prenumerationen när som helst).

 8. Skicka marknadsföring med anknytning till vår verksamhet eller från tredje part som vi tror kan vara av intresse för dig. 

 9. Förse tredje part med statistisk information om våra användare.

 10. Hantera frågor och klagomål om eller från dig angående vår webbsida.

 11. Att hålla vår webbsida säker och förhindra bedrägerier.

 12. Kontroll av överensstämmelse med villkoren för användning av vår websida.

 13. Annan användning.

 

Vi kommer inte, utan ditt uttryckliga samtycke, att tillhandahålla din personliga information till

tredje part för deras eller andra tredjeparts direktmarknadsföring.

Utlämnande av personuppgifter

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till någon av våra anställda, tjänstemän, försäkringsgivare, professionella rådgivare, agenter, leverantörer eller underleverantörer som är nödvändiga för de syften som anges i denna policy.

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till alla medlemmar i vår grupp av företag (detta betyder våra dotterbolag, vårt holdingbolag och alla dess dotterbolag) som rimligen är nödvändiga för de ändamål som anges i denna policy.

 

Vi kan lämna ut dina personuppgifter:

 

 1. i den utsträckning som vi är skyldiga att göra det enligt lag;

 2. i samband med pågående eller framtida rättsliga ärenden;

 3. för att fastställa, utöva eller försvara våra lagliga rättigheter (inklusive tillhandahållande av information till andra i syfte att förebygga och minska bedrägerier);

 4. till köparen (eller den potentiella köparen) av alla tjänster eller tillgångar som vi säljer (eller överväger att sälja); 

 

Förutom vad som anges i denna policy kommer vi inte att tillhandahålla dina personuppgifter till utomstående.

Internationella dataöverföringar

 1. Information som vi samlar in kan lagras, bearbetas och överföras mellan något av de länder där vi verkar för att göra det möjligt för oss använda informationen i enlighet med denna policy.

 2. Information som vi samlar in kan överföras till följande länder som inte har dataskyddslagar motsvarande de som gäller i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet: Amerikas förenta stater, Ryssland, Japan, Kina och Indien.

 3. Du samtycker uttryckligen till överföringar av personlig information som beskrivs i detta avsnitt.

Lagring av personuppgifter

 1. I detta avsnitt beskrivs våra riktlinjer och procedurer för datalagring utformad för att säkerställa att vi följer våra juridiska skyldigheter angående lagring och radering av personlig information.

 2. Personuppgifter som vi behandlar för något syfte eller ändamål får inte förvaras längre än vad som är nödvändigt för detta syfte eller för dessa ändamål.

 3. Utan att det påverkar punkt två i detta stycke raderar vi vanligtvis personuppgifter som faller inom de kategorier som anges nedan vid datum / tid som anges nedan:

För att kommunicera med dig

 

Behandlingar som utförs

• Besvara och hantera din kommunikation, exempelvis frågor du ställer till oss om våra produkter och/eller tjänster eller i samband med kundservice och support

 

Personuppgifter som behandlas

• Identitets- och kontaktuppgifter

 

• Information du lämnar till oss

Laglig grund

Intresseavvägning

Vår rättsliga grund för behandlingen är vårt berättigade intresse av att kunna kommunicera med dig exempelvis för att kunna besvara och hantera frågor från dig.

 

Lagringstid 

Vi lagrar dina personuppgifter i sex månader från att vi har avslutat vår kommunikation. Personuppgifterna kan även lagras en längre tid för andra ändamål. Se dessa lagringstider under respektive ändamål.

För att rikta marknadsföring till dig

 

Behandlingar som utförs

• Rikta marknadsföring med erbjudanden och information

 

• Skicka information om din varukorg om du har lämnat vår webbplats utan att fullgöra köpet.

 

• Upprätta en korrekt avregistreringslista, för det fall du har avregistrerat dig från vår marknadsföring

 

Personuppgifter som behandlas

• Identitets- och kontaktuppgifter

 

För anpassad kommunikation och påminnelse om varukorg behandlas även:

• Surfhistorik

• Orderhistorik

Laglig grund

Intresseavvägning

Behandlingen är motiverad av vårt berättigade intresse att skicka relevant marknadsföring till dig som är eller representerar potentiell kund eller kund till oss. Du har rätt att invända mot marknadsföringen när personuppgifterna samlas in samt vid varje utskick.

 

Samtycke

Om du har samtyckt till att få marknadsföring från oss skickar vi marknadsföring med stöd av ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke.

 

Lagringstid 

Personuppgifterna lagras under ett år från avslutat kundförhållande med stöd av en intresseavvägning. Finns inget avtalsförhållande bevaras uppgifter i högst tre månader om inget avtalsförhållande uppkommer. Om du är representant slutar vi dock lagra dina personuppgifter om vi får kännedom om att du inte längre representerar organisationen. Om du har lämnat ditt samtycke kommer vi att skicka marknadsföring tills du avregistrerar dig från våra utskick. Vi slutar alltid skicka marknadsföring om du avregistrerar dig från våra utskick eller på annat sätt invänder mot marknadsföringen.

 

Om du avregistrerar dig kommer vi ha kvar dina personuppgifter på vår ”avregistreringslista” tills vidare i enlighet med marknadsföringsrättsliga regler för att inte råka skicka marknadsföring till dig igen.

Tillhandahålla anpassad marknadsföring i digitala kanaler

 

Behandlingar som utförs

• Tillhandahålla anpassad marknadsföring i digitala kanaler, sociala medier och tredje parts webbsidor inklusive delning av personuppgifter med relevanta tredje parter såsom exempelvis Facebook och Google såsom tillhandahållare av digitala kanaler vi använder.

 

Personuppgifter som behandlas

• Identitets- och kontaktuppgifter

 

• IP-adress

 

Laglig grund

Intresseavvägning

Behandlingen är motiverad av vårt berättigade intresse av att kunna dela dina personuppgifter med tredje parter som kan anpassa marknadsföring av oss gentemot potentiella kunder baserat på information om dig som är eller representerar vår befintliga kund.

Dina personuppgifter behandlas endast för detta ändamål om du inte invänt mot marknadsföring.

 

Lagringstid 

Personuppgifterna lagras under ett år från avslutat kundförhållande. Om du är representant slutar vi dock lagra dina personuppgifter om vi får kännedom om att du inte längre representerar organisationen. Vi slutar alltid med behandlingen om du invänder mot den.

För att analysera din användning av vår webbplats och förbättra densamma

 

Behandlingar som utförs

• Undersöka samt analysera hur vår webbplats (www.studiotabo.se) används för att kunna göra förbättringsåtgärder

 

Personuppgifter som behandlas

• Information från den enhet du använder för att besöka vår webbplats, nämligen IP-adress, webbläsare, operativsystem, internetleverantör och skärmupplösning.

Laglig grund

Intresseavvägning

Behandlingen är motiverad av vårt berättigade intresse av att kunna utveckla och förbättra vår webbplats för att kunna ge våra användare en bättre användarupplevelse.

 

Lagringstid 

Personuppgifter samlas in genom att vi placerar cookies i din dator och längden på behandlingen av personuppgifterna varierar beroende på vilken typ av cookie det är. Vissa cookies raderas direkt efter ditt besök på webbplatsen medan vissa cookies lagras en längre tid. Se mer i vår cookiepolicy.

För att efter begäran tillhandahålla kundkonto på våra webbplatser

 

Behandlingar som utförs

• För att skapa, administrera och hantera ditt konto

 

• Kommunicera med dig avseende ditt konto

 

• För att vidta säkerhetsåtgärder, t.ex. säkerställa att endast behöriga loggar in.

 

• Ge dig fördelarna av att ha ett kundkonto, det inkluderar att ge dig möjlighet att t.ex. använda förifyllda uppgifter när du handlar, att se tidigare köp, att följa pågående köp samt att enkelt hantera din nyhetsbrevsprenumeration

 

Personuppgifter som behandlas

• Identitets- och kontaktuppgifter

 

• Lösenord

 

För att ge dig fördelarna av att ha ett kundkonto behandlas även:

• De uppgifter som du har fyllt i senaste gången du handlat, detta inkluderar att vi lagrar uppgift om ditt namn, din e-postadress och din postadress

 

• Orderhistorik

 

• Information om du prenumererar på nyhetsbrev eller inte

Laglig grund

Fullgöra avtal

Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna skapa och administrera kundkonto enligt begäran samt för att du ska kunna få de fördelar som följer av att ha ett konto, d.v.s. kunna tillhandahålla den smidigare köpupplevelse som följer av att ha ett kundkonto.

 

Lagringstid 

Personuppgifterna lagras i två år från det senaste tillfället du var inloggad. Du kan när som helst radera ditt konto, då slutar vi omedelbart lagra dina personuppgifter för detta ändamål.

För att administrera köp av våra produkter

 

Behandlingar som utförs

• För att förhandla, ingå, administrera och hantera avtal med dig eller organisationen du representerar

 

• Genomföra betalning

 

• Skicka order- och leveransbekräftelse

 

Personuppgifter som behandlas

• Identitets- och kontaktuppgifter

 

• Order- och betalinformation (om du är privatperson eller enskild näringsidkare)

 

• Information från vår kommunikation med dig

Laglig grund

Om du är privatperson eller enskild näringsidkare:

Fullgörande av avtal

Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig. Om personuppgifterna inte lämnas har du inte möjlighet att genomföra ett köp hos oss.

Personnummer behandlas för vikten av en säker identifiering.

 

Om du är representant:

Intresseavvägning

Behandlingen är motiverad av vårt berättigade intresse att kunna ingå och fullgöra avtal med den organisation du representerar.

 

Lagringstid 

Vi lagrar dina personuppgifter i ett år efter att avtalsförhållandet upphört. Om du är representant slutar vi dock lagra dina personuppgifter om vi får kännedom om att du inte längre representerar organisationen.

För att hantera anspråk

 

Behandlingar som utförs

• Hantera eventuella anspråk såsom exempelvis ånger av köp, reklamationsärende, garantikrav och initiera eventuella anspråk

 

Personuppgifter som behandlas

• Identitets- och kontaktuppgifter

 

• Information från vår kommunikation med dig i samband med ditt anspråk

 

• Relevant information om dig som anspråket berör

Laglig grund

Fullgörande av avtal

Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra rättigheter och skyldigheter med anledning av vårt avtal med dig eller den organisation du representerar.

 

Rättslig förpliktelse

Behandling är nödvändig för att följa konsument- eller köprättslig lagstiftning.

 

Intresseavvägning

Vi har även ett berättigat intresse av att kunna initiera och försvara oss mot ett eventuellt rättsligt anspråk.

 

Lagringstid 

Personuppgifterna lagras från dess att vi får kännedom om anspråket och behandlas så länge processen avseende anspråket pågår. Om så är nödvändigt, kan uppgifter komma att behandlas så länge som krävs enligt gällande preskriptionsbestämmelser. Om du är representant slutar vi dock lagra dina personuppgifter om vi får kännedom om att du inte längre representerar organisationen.

Följa lagkrav

Behandlingar som utförs

• Följa lagkrav såsom bokföringslagstiftningen

 

Personuppgifter som behandlas

• Identitets- och kontaktuppgifter

 

• Order- och betalinformation (om du är privatperson eller enskild näringsidkare)

Laglig grund

Rättslig förpliktelse

Behandlingen är nödvändig för att följa regler såsom bokföringslagen.

 

Lagringstid 

Uppgifter som behandlas för bokföring som lagras i sju till åtta år i enlighet med bokföringslagen. Om du är representant slutar vi dock lagra dina personuppgifter om vi får kännedom om att du inte längre representerar organisationen

Marknadsanalys

Behandlingar som utförs

• För att genomföra marknadsundersökningar, exempelvis rörande kundnöjdhet, syn på vårt erbjudande och potential för utveckling

 

• Skapa rapporter utifrån svar och slutsatser från undersökningar

 

Personuppgifter som behandlas

• Identitets- och kontaktuppgifter

Laglig grund

Intresseavvägning

Behandlingen är motiverad av vårt berättigade intresse av att kunna kontakta dig med en förfrågan om att utvärdera våra produkter och/eller tjänster för att kunna förbättra dem.

 

Lagringstid 

Vi lagrar dina personuppgifter i sex månader efter en undersökning. Uppgifter kan sedan komma att anonymiseras för att bevaras i aggregerad form under en längre tid.

För att administrera avtalsförhållandet

Behandlingar som utförs

• För att förhandla, ingå, administrera och hantera avtal med dig eller den organisation du representerar

 

• Genomföra betalning

 

Personuppgifter som behandlas

• Identitets- och kontaktuppgifter

 

• Betalinformation (om du är privatperson eller enskild näringsidkare)

 

• Information från vår kommunikation med dig

Laglig grund

Om du är privatperson eller enskild näringsidkare:

Fullgörande av avtal

Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig. Om personuppgifterna inte lämnas har du inte möjlighet att genomföra ett köp hos oss.

Personnummer behandlas för vikten av en säker identifiering.

 

Om du är representant:

Intresseavvägning

Behandlingen är motiverad av vårt berättigade intresse att kunna ingå och fullgöra avtal med den organisation du representerar.

 

Lagringstid 

Vi lagrar dina personuppgifter under avtalsperioden och ett år därefter. Om du är representant slutar vi dock lagra dina personuppgifter om vi får kännedom om att du inte längre representerar organisationen.

4. Trots de andra bestämmelserna i detta avsnitt kommer vi att behålla dokument (inklusive elektroniska dokument) som innehåller personuppgifter: 

a. i den utsträckning som vi är skyldiga att göra det enligt lag; 

b. om vi tror att dokumenten kan vara relevanta för alla pågående eller framtida rättsliga ärenden, och 

c. för att fastställa, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive tillhandahålla information till andra i syfte att förebygga bedrägerier).

Säkerhet för dina personuppgifter

 1. Vi kommer att vidta rimliga tekniska och organisatoriska försiktighetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller ändring av dina personuppgifter.

 2. Vi lagrar alla personuppgifter du tillhandahåller på våra säkra (lösenords- och brandväggsskyddade) servrar.

 3. Alla elektroniska finansiella transaktioner som görs via vår webbsida kommer att skyddas av krypteringsteknik.

 4. Du bekräftar att överföring av information via internet är i sig osäkra, och vi kan inte garantera säkerheten för data som skickas över internet.

 5. Du är ansvarig för att hålla lösenordet du använder för att logga in på vår webbsida hemligt; vi kommer inte att be dig om ditt lösenord (förutom när du loggar in på vår webbsida).

Tillägg

Vi kan uppdatera denna policy då och då genom att publicera en ny version på vår hemsida. Du bör kontrollera den här sidan ibland för att säkerställa att du är medveten om ändringar av denna policy. Vi kan meddela dig om ändringar av denna policy via e-post på vår webbplats.

Dina rättigheter

Du kan be oss att förse dig med alla personuppgifter vi har om dig; tillhandahållande av sådan information kommer att omfattas av följande: tillhandahållande av lämplig bevis för din identitet, vi accepterar vanligtvis en fotokopia av ditt pass certifierat av en notarie plus en originalkopia av en elräkning som visar din nuvarande adress.

 

Vi kan komma att spara personlig information som du begär i den utsträckning som lagen tillåter.

 

Du kan när som helst be oss att inte använda dina personuppgifter i marknadsföringssyfte.

 

I praktiken godkänner du vanligtvis antingen uttryckligen i förväg vår användning av dina personuppgifter i marknadsföringssyfte, annars ger vi dig en möjlighet att välja bort användningen av dina personuppgifter för marknadsföringssyften.

Tredje parts webbsidor

Vår webbplats innehåller länkar till och information om tredje parts webbsidor. Vi har ingen kontroll över, och är inte ansvariga för, integritetspolicyn och praxis för tredje part.

Uppdatera information

Vänligen meddela oss om dina personuppgifter som vi har om dig behöver korrigeras eller uppdateras.

Cookies

Vår webbplats använder cookies. En cookie är en fil som innehåller en identifierare (en fil av

bokstäver och siffror) som skickas av en webbserver till en webbläsare och lagras av webbläsaren. Identifieraren skickas sedan tillbaka till servern varje gång webbläsaren begär en sida från servern. Cookies kan antingen vara "beständiga" cookies eller "Session" -cookies: en beständig cookie lagras av en webbläsare och kommer att göra det till dess inställda utgångsdatum, såvida den inte raderas av användaren före utgångensdatum; en sessionscookie, å andra sidan, kommer att upphöra att gälla i slutet av användarsessionen, när webbläsaren är stängs. Cookies innehåller vanligtvis ingen information som personligen identifierar en användare, men personlig information som vi lagrar om dig kan länkas till informationen som lagras i och erhålls från cookies. Vi använder både session och beständiga cookies på vår webbplats.

 

Namnen på cookies som vi använder på vår webbplats och syftet med att de används anges nedan:

De flesta webbläsare låter dig avböja användandet av cookies - till exempel:

 

Internet Explorer: Välj Verktyg i Internet Explorer och sedan Internetalternativ. Välj fliken Sekretess och sedan Avancerat under Inställningar. Välj sedan om du vill acceptera, blockera eller få meddelanden om cookies från första och tredje part.

 

Google Chrome: Öppna Chrome på datorn. Klicka på Mer uppe till höger. Inställningar. Klicka på Cookies och andra webbplatsdata under Sekretess och säkerhet. Välj ett alternativ: Tillåt alla cookies. Blockera alla cookies (rekommenderas inte) Blockera cookies från tredje part i inkognitoläge.

 

Safari: I Safari på datorn väljer du Safari, Inställningar, sedan klickar på Integritet.

 

Firefox: Klicka på menyknappen och välj Inställningar. Välj panelen Sekretess. Välj Firefox kommer att: Använda anpassade inställningar för historiken. Ta bort markeringen för Tillåt att webbplatser lagrar kakor. Stäng sidan about:preferences.

 

Blockering av alla cookies kommer att ha en negativ inverkan på användbarheten för många webbplatser. Om du blockerar cookies kommer du inte att kunna använda alla funktionerna på vår hemsida.

 

Du kan radera cookies som redan finns lagrade på din dator - till exempel

 

Internet Explorer: Välj Verktyg i Internet Explorer, peka på Säkerhet och välj sedan Ta bort

webbhistorik. Välj Cookies och webbplatsdata och välj sedan Ta bort.

 

Google Chrome: Öppna Chrome på datorn. Klicka på Mer. uppe till höger. Klicka på Fler verktyg. Ta bort webbinformation. Välj tidsintervall högst upp. Välj Genom tiderna om du vill rensa allt. Markera kryssrutorna bredvid Cookies och andra webbplatsdata och Cachade bilder och filer. Klicka på Rensa data.

 

Safari: Om du vill rensa historik och cookies i Safari trycker du på Inställningar > Safari och därefter på Rensa historik och webbplatsdata. Att rensa historiken, cookies och surfdata från Safari ändrar inte Autofyll-informationen. Om du vill rensa cookies men ha kvar historiken trycker du på Inställningar > Safari > Avancerat > Webbplatsdata och därefter på Ta bort alla webbplatsdata.

 

Firefox: Klicka på Verktyg-menyn och välj Rensa ut tidigare historik. För Tidsintervall att ta bort, välj All historik. Klicka på knappen bredvid Detaljer för att visa listan på historikposter. Markera rutan för Kakor och kontrollera att inga andra poster du vill behålla är markerade. Klicka på Ta bort för att rensa ut alla kakor och stänga fönstret.

Cookies
bottom of page