top of page
Studio Tabo.jpg

Historia

Starten till vår studio var en eftermiddag i svampskogen en bit från Gävle. Vi letade efter trattkantareller, och hittade samtidigt inspiration till en uppgift vi klurade på under sista året av vår designutbildning.

Vi skulle formge belysning som lyfte samspelet mellan ljus och skugga och hade precis kommit i kontakt med ett spännande material, en slags biokomposit av skogsråvaror. Det var formbart och släppte igenom ljus på ett mycket fascinerande, nästan glödande sätt -  från det byggde vi en lampa som liknar en klase trattisar, som senare kom att utvecklas till Studio Tabo.

Studio Tabo.jpg

Det började som ett projekt i skolan; en utställning på möbelmässan i Stockholm med många uppmuntrande ord. 
Den första lampan vi konstruerade är också den mest invecklade, inspirerad av den gulfotade trattkantarellen. Vi fascinerades av formen och hur ljuset glöder genom den smala halsen innan det viker skuggor över kanten. Det har en attraherande kraft, lite som att dras mot en eld. I våra ögon alltså, och vår övertygelse är att fler borde få se det.
 

Materialet vi använder är både förnyelsebart och resurssnålt, nästan uteslutande gjort på återvunnen cellulosa - en slags biokomposit med många goda egenskaper.

Det framhävs i sällskap av nätta detaljer, ofta en svarvad träknopp och linneklädd sladd. En kontrast till skärmens nedtoning i släckt tillstånd.

"Design och formgivning är för oss en upptäcktsresa. Hela tiden skissa på nya idéer och bygga prototyper. "

Studio Tabo Verkstad.jpg

Verkstaden

I egenskap av småskalig kreativ studio lägger vi stor tilltro till lokal produktion och har samlat såväl trä- och metallverkstad, som en samling specialbyggda 3D-skrivare under vårt tak. Det ger oss en direkt kontakt med tillverkningen och full överblick av materialens förädling fram till färdig produkt. Det ger också en frihet att följa stundens ingivelser och skapa fritt, utan att vara beroende av andra. När en idé dyker upp är det bara några steg från ritbord till förverkligande.

Verkstaden

Lampskärmarna

Våra egensinniga lampskärmar tillverkas med hjälp av 3D-skrivare specifikt utvecklade för uppgiften. Eftersom vi har byggt våra maskiner från grunden har vi en djup förståelse för det komplexa samspelet mellan mängderna av variabler, så att resultatet blir så elegant som möjligt. Men vi omfamnar också de artefakter som tekniken för med sig - i våra ögon ger den karaktäristiska strukturen från 3D-skrivaren en ytterligare dimension av liv till materialet. Resultatet blir en lampskärm trogen vårt formspråk men olik någon annan.

"Vi var båda överens om att ska vi börja tillverka produkter måste det vara på ett hållbart sätt."

Studio Tabo Trädetaljer.jpg

Trädetaljer

Att arbeta med trä är faller sig naturligt i vår strävan att skapa vackra ting som uppskattas av andra. Vår målsättning är att människor ska knyta an till våra produkter både på ett materiellt och emotionellt plan, och vad är annars så djupt rotat i oss som träets vackra uttryck.

Vi använder oss av traditionella hantverksmetoder i bearbetningen av de olika träslagen, med en speciell förkärlek till svarvens pålitlighet och effektivitet. En lagom dos snickarglädje är också viktigt.

Metall

I vår metallverkstad finns de flesta verktygen för att bearbeta metaller av olika slag. Den är ett värdefullt komplement till vårt arbete med förnyelsebara material när det ställs krav på yta och hållfasthet som bara stål kan uppfylla. Lyckligtvis har stål en mycket lång livscykel, om än resurskrävande framställning.

Hållbarhet

Vi vill att våra produkter ska lämna ett så litet ekologiskt avtryck som möjligt och väljer därför nästan alltid bort fossila plaster i vår tillverkning. I vissa fall gör regelverk för bland annat elsäkerhet att vi måste frångå den principen. Då gör vi vårt yttersta för att minimera mängden material och göra tydligt hur det tas om hand på rätt sätt.

Hållbarhet
Studio Tabo Filament.jpg

I vår formgivning är utgångspunkten alltid att en produkt ska kunna repareras av den händige, och att de olika materialen enkelt kan separeras och återföras till respektive kretslopp.

Vår förhoppning är att det vi skapar ska skänka nytta och glädje under en lång tid, utan att ta mer resurser än nödvändigt i anspråk.

När en lampskärm har gjort sitt, eller förolyckats för den delen, kan den förbrännas med ett lågt klimatavtryck. Eftersom vi sprutar skärmarna med en vattenburen lack, som skydd mot både UV och smuts, går en färdig skärm inte tillbaka i produktionens kretslopp. Det gör däremot spillet och de skärmar som inte lever upp till våra krav.

bottom of page