StudioTabo

Studio Tabo

Hållbar belysning från skogen.

Studio Tabo..

..grundades 2018 av oss, Oscar Bendrik och Anton Torlén. Ett år tidigare, under vår designutbildning i Gävle, kom vi för första gången i kontakt med  en skogsråvarubaserad komposit av cellulosa och PLA. När vi riktade ett ljus genom materialet och såg det glödande komma till liv blev vi blixtförälskade och där började en resa av utforskande, ifrågasättande och skapande.  

En kombination av hantverk och teknik

Vi tillverkar armaturer med en innovativ kombination av två motstående produktionsmetoder, där modern 3D-skrivarteknik möter traditionell, hantverksmässig formgivning. Materialet vi använder, en blandning av bioplast och cellulosa, är framtaget för att minska beroendet av petrokemiska plaster och bättre ta tillvara på restprodukter från skogsindustrin. Resultatet blir livfulla armaturer inspirerad av skogens organiska former.

Studio Tabo’s Hållbarhetsfilosofi

Hållbarhet är ett fundamentalt kugghjul i vårt arbete - sedan vi kläckte vår första idé tillsammans. Att arbeta hållbart och uppmuntra hållbar konsumtion ur så många perspektiv som möjligt växte och blev vår passion. Utgångspunkten i vårt arbete är vetskapen om hur oerhört viktigt det är för människan att söka nya, långsiktigt hållbara lösningar till vardagliga behov, så att vi kan lämna efter oss en värld möjlig att leva i.

Vår utbildning gav oss en grundläggande förståelse för hur komplex frågan om hållbarhet är. I takt med ny kunskap ökar våra möjligheter att ta till vara på resurserna från skogen. Då ökar även vårt ansvar att det sker utan att naturen tar skada. Vi har mycket kvar att lära och vi strävar efter att ständigt utveckla och förbättra våra arbetssätt.

Materialval

Materialen vi använder ska vara av förnyelsebart eller återvunnet slag, helst både och. När kraven på vissa egenskaper gör det omöjligt för stunden måste det kompenseras med lång livslängd och möjlighet till en sluten livscykel. Användningstiden för de material vi använder ska vägas mot den tid och resurser de tar i anspråk.

 

Våra lampskärmar tillverkas av så kallad kallad biokomposit - en blandning av stärkelsebaserade polymerer (PLA) och cellulosafiber. De är båda av förnyelsebart slag och biologiskt nedbrytningsbara. Cellulosafibern är en naturfiber med ursprung från ansvarsfullt avverkad skog. Den bearbetas i Finland av UPM Biofore och är certifierad enligt PEFC.

De råvaror av trä vi använder i våra produkter kommer naturligtvis från FSC-certifierade källor och vi väljer träslag som har en anknytning till den nordiska naturen. Många gånger är de råämnen vi behöver så pass små i storlek att vi kan använda spillbitar från möbelproduktionen i huset där vi håller till. Vi har även överenskommelser med våra träleverantörer om att köpa material som uppfyller våra kvalitetskrav men som är för krokiga och skeva för andra ändamål.

På så sätt kan vi motivera valet av exempelvis ek, som annars sällan avverkas kommersiellt i Sverige och är en relativt långsamväxande art.

Bearbetningen av dessa träslag resulterar förstås i en ansenlig mängd sågspån och flis. Det tas om hand och hämtas med jämna mellanrum av en ridskola där det kommer till användning i hästarnas spiltor.

Vår långsiktiga ambition är samtidigt att ge tillbaka till den biotop som så starkt bidrar till vår affärsidé. När försäljningen av våra produkter väl är igång ska en rimlig summa för varje såld lampa skänkas till hållbarhetsprojekt med skogen i fokus. De projekt som får ta del av detta ska främst gynna lokalbefolkningen och naturliga miljöer i utvecklingsländer, och kvalitetssäkras genom exempelvis The Gold Standard.

Socio-ekonomiskt

Vi ska även kunna stå för att det vi inte tillverkar själva, inte skadar de människor som gör det åt oss. Det innebär i praktiken att vi väljer bort komponenter med sitt ursprung i länder där vi inte kan garantera rättvisa arbetsförhållanden och skäliga löner. Svensktillverkad är ett ledord för oss och vi söker främst samarbeten inom Sverige.

Länkar

Information

Kontakt

info@tabodesignstudio.se

+46(8) 721 78 78

Adress

Studio Tabo

Ranhammarsvägen 18

168 67 Bromma

Sweden

Följ oss på sociala medier!

  • Facebook
  • Instagram

© 2020 by Studio Tabo