BLD_3886-2.jpg

Studio Tabo

Hållbar belysning från skogen.

Studio Tabo..

..grundades 2018 av oss, Oscar Bendrik och Anton Torlén. Ett år tidigare, under vår designutbildning i Gävle, kom vi för första gången i kontakt med  en skogsråvarubaserad komposit av cellulosa och PLA. När vi riktade ett ljus genom materialet och såg det glödande komma till liv blev vi blixtförälskade och där började en resa av utforskande, ifrågasättande och skapande.  

En kombination av hantverk och teknik

Vi erbjuder armaturer tillverkade med en innovativ kombination av två motstående produktionsmetoder, där modern 3D-skrivarteknik möter traditionell, hantverksmässig formgivning. Materialet vi använder, en blandning av bioplast och cellulosa, är framtaget för att minska beroendet av petrokemiska plaster och bättre ta tillvara på restprodukter från skogsindustrin. Resultatet blir livfulla armaturer inspirerad av skogens organiska former.

Fokus på hållbarhet

Våra produkter tillverkas till stor del av ett material bestående av restprodukter från skogsindustrin och plaster från förnyelsebara källor. Vi tar avstånd från petrokemiska plaster och så kallad planned obsolescence - vi utformar våra produkter så att de enkelt kan repareras, demonteras och återvinnas.

Ranhammarsvägen 18

168 67 Bromma

Sweden

  • Facebook
  • Instagram

© 2020 by Studio Tabo